JA slide show
 
Home
รับพระราชทานต้นสาละอินเดีย
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2015 เวลา 13:50

            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระดำริที่จะพระราชทานต้นสาละดินเดีย "SAL" ให้ปลูกในวัดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และวัดในจังหวัดปทุมธานี โดยพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี   และวัดในจังหวัดปทุมธานี ขอรับพระราชทานเพื่อปลูกในวัด จำนวน ๑๒๓ วัด ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี  และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี จัดพิธีพระราชทานต้นสาละอินเดีย "SAL" เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ วัดขียนเขต พระอารามหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

 
นิทรรศการ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันฑ์ "หมู่บ้านรักษาศีล 5"
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2015 เวลา 15:17

      นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระะพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันฑ์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

 
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2014 เวลา 10:00

 
ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง
วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 13:27

      นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และข้าราชการในสังกัด ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมบาลีสนามหลวงประจำจังหวัดปทุมธานี  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ณ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2558
วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 13:25

     นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2558 เพื่อเป็นสิริมงคล วันที่ 31 ธันว่าคม 2557 -1 มกราคม 2558  ณ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 
ร่วพิธีอัญเชิญสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร วัดบางกุฎีทอง
วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 13:20

           นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด และข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีอัญเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตร เลื่อนสมณศักดิ์พระครูปทุมวรกิจ(ชำนาญ) เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท(จร.ชท) เป็นเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ(ทผจล.ชพ) ในราชทินนามเดิม เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2557  ณ วัดบางกุฎีทอง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 
พิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษา ศีล 5
วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 13:11

       เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  เป็นประธานในพิธีประทานป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายวินชัย อุยางกูร รองผู้่ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน และพุทธศาสนิกชนชาวปทุมธานี ร่่วมพิธีมอบป้าย ส่วนราชการรักษาศีล 5 หมู่บ้านรักษาศีล 5 ชุมชนรักษาศีล 5 สถานศึกษารักษาศีล 5 และสถานประกอบการรักษาศีล 5 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)   ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 

 
พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร
วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 13:16

    นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี ร่วมพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 ธันวาคม 2557 ณ วัดไร่ขิง อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

มหาเถรสมาคม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บไซต์จังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5


เจ้าคณะปกครองสงฆ์

 


พระเทพรัตนสุธี
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
 มหานิกาย

 

พระราชวรเมธาจารย์
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
ธรรมยุต

ผู้บริหาร

 

นายพนม ศรศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 

นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

คู่มือพระสังฆาธิการ

วัดสำคัญของจังหวัด

   
วัดชินวราราม

วัดชินวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแขยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

   
วัดเขียนเขต
วัดเขียนเขต เป็นพระอารามหลวงชั้น ตรี ชนิดสามัญตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ บ้านคลองสาม ถนนรังสิต-นครนายก หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย


   
วัดโบสถ์ (อำเภอสามโคก)
วัดโบสถ์ (ธ) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต
วัดจันทน์กะพ้อ(อำเภอสามโคก)
วัดจันทน์กะพ้อ(ธ) เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ  หมู่ ๑ บ้านตากแดด ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปุมธานี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร