JA slide show
 
Home
ทรงพระเจริญ
วันจันทร์ที่ 01 ธันวาคม 2014 เวลา 12:28

 
โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5
วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2014 เวลา 10:00

 
โครงการขุดสระเก็บน้ำ
วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2014 เวลา 09:57

 
ศูนย์ฮอตไลน์แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนา
วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2014 เวลา 12:45

 


สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี  โทร 0 2581 1189

 
โครงการทำบุญวันพระในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ 26 กรกฏาคม 2014 เวลา 15:28

            จังหวัดปทุมธานี โดยนายพงศธร สัจจชลพันธ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมโครงการทำบุญวันพระในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ณ วัดเขียนเขต(พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗  

            จังหวัดปทุมธานี โดย นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมโครงการทำบุญวันพระในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๗   พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนในจังหวัดปทุมธานี ณ วัดโบสถ์(ธ) อำเภอสามโคก  เมือวันที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 
โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
วันพุธที่ 02 กรกฏาคม 2014 เวลา 16:02

               

               สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดสวนมะม่วง  อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2557

 
ถวายเทียนพรรษาพระราชทาน
วันพุธที่ 02 กรกฏาคม 2014 เวลา 16:10

 

               นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้แทนพระองค์ถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานในมูลนิธิมิราเคิลออพไลฟ์ เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 ณ วัดสวนมะม่วง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2557

 

 
โครงการหนึ่งใจให้ธรรมะ แก้ปัญหายาเสพติด
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2014 เวลา 13:36

     จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนและเยาวชน ตามโครงการ "หนึ่งใจให้ธรรมะ ต้านภัยยาเสพติด"

                     ณ โรงเรียนวัดนาวง  อำเภอเมืองปทุมธานี เมือวันที่ 13 มิถุนายน 2557

                   ณ โรงเรียนวัดบางนางบุญ  อำเภอเมืองปทุมธานี  เมือวันที่ 16 มิถุนายน 2557

             ณ โรงเรียนขจรทรัพย์อำรุง อำเภอเมืองปทุมธานี เมื่อวันที่  20 มิถุนายน 2557

                ณ โรงเรียนวัดบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี เมี่อวันที่  18 มิถุนายน 2557 

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

มหาเถรสมาคม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เว็บไซต์จังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5


เจ้าคณะปกครองสงฆ์

 


พระเทพรัตนสุธี
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
 มหานิกาย

 

พระราชวรเมธาจารย์
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
ธรรมยุต

ผู้บริหาร

 

นายพนม ศรศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 

นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

คู่มือพระสังฆาธิการ

วัดสำคัญของจังหวัด

   
วัดชินวราราม

วัดชินวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแขยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

   
วัดเขียนเขต
วัดเขียนเขต เป็นพระอารามหลวงชั้น ตรี ชนิดสามัญตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ บ้านคลองสาม ถนนรังสิต-นครนายก หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย


   
วัดโบสถ์ (อำเภอสามโคก)
วัดโบสถ์ (ธ) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต
วัดจันทน์กะพ้อ(อำเภอสามโคก)
วัดจันทน์กะพ้อ(ธ) เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ  หมู่ ๑ บ้านตากแดด ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปุมธานี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร