JA slide show
 
Home
วิสาขบูชา
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2016 เวลา 14:52

        พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี(มหานิกาย) และพระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธรรมยุต)คณะสงฆ์ในจังหวัดปทุมธานี และนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙

    

 
ประชุมเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์จังหวัดปทุมธานี
วันอังคารที่ 26 เมษายน 2016 เวลา 11:26

        พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ประธานฯการประชุมเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ในเขตปกครองจังหวัดปทุมธานี ในวันที่่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี   

 

 
เวียนเทียนวันมาฆบูชา

            นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี และข้าราชการในสังกัด ร่วมกิจกรรมเวียนเทียนในวันมาฆบูชา ณ วัดเขียนเขต  อำเภอธัญบุรี  และวัดโบสถ์  อำเภอสามโคก  จังหวัดปทุมธานี

 
รายงานสรุปจำนวนวัด พระภิกษุ และสามเณรในจังหวัดปทุมธานี
จำนวนวัดในจังหวัดปทุมธานี
วัดมีพระสงฆ์ทั้งจังหวัดปทุมธานี 187 วัด
มหานิกาย 164 วัด
ธรรมยุต 23 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด
พระอารามหลวง 4 วัด
มหานิกาย 2 วัด
ธรรมยุต 2 วัด
วัดราษฎร์ 183 วัด
มหานิกาย 162 วัด
ธรรมยุต 21 วัด
จีนนิกาย - วัด
อนัมนิกาย - วัด

 

จำนวนพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดปทุมธานี
พระภิกษุ 5,138 รูป
มหานิกาย 4,842 รูป
ธรรมยุต 296 รูป
สามเณร 600 รูป
มหานิกาย 525 รูป
ธรรมยุต 75 รูป

ข้อมูล ณ วันที่ 15  มิถุนายน 2558

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ >>คลิกที่นี่<<

ศูนย์ฮอตไลน์


ศูนย์ฮอตไลน์
 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

 โทร 02 581 1189

มหาเถรสมาคม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ข้อมูลเขตการปกครองคณะสงฆ์

การแบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

ข้อมูลวัด ที่พักสงฆ์ จำนวนพระภิกษุ สามเณรและศาสนิกชน

 จำนวนวัด ที่พักสงฆ์ จำนวนพระภิกษุ สามเณร และศาสนิกชนในจังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษา

วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่างและอุทยานการศึกษา>>คลิกที่นี่<<

สำนักปฏิบัติธรรรมประจำจังหวัด

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี >>คลิกที่นี่<<

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)>>คลิกที่นี่<<

เจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์

เจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

พระธรรมทูต

พระธรรมทูต จังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

พระวินยาธิการ

พระวินยาธิการ จังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และแผนกบาลี

 รายชื่อครูพระสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และแผนกบาลี>>คลิกที่นี่<<

เว็บไซต์จังหวัด

Untitled Document

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 12 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ >>คลิกที่นี่<<


เจ้าคณะปกครองสงฆ์

 


พระเทพรัตนสุธี
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
 มหานิกาย

 

พระราชวรเมธาจารย์
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
ธรรมยุต

ผู้บริหาร

 

นายพนม ศรศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 

นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

คู่มือพระสังฆาธิการ

วัดสำคัญของจังหวัด

   
วัดชินวราราม

วัดชินวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแขยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

   
วัดเขียนเขต
วัดเขียนเขต เป็นพระอารามหลวงชั้น ตรี ชนิดสามัญตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ บ้านคลองสาม ถนนรังสิต-นครนายก หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย


   
วัดโบสถ์ (อำเภอสามโคก)
วัดโบสถ์ (ธ) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต
วัดจันทน์กะพ้อ(อำเภอสามโคก)
วัดจันทน์กะพ้อ(ธ) เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ  หมู่ ๑ บ้านตากแดด ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปุมธานี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร