JA slide show
 
Home
กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรม โครงการเยาวชนไทย หัวใจศีล ๕
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2016 เวลา 11:39

        จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี  จัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมโครงการเยาวชนไทย หัวใจศีล ๕  ได้รับความเมตตา จากพระครูวิจิตรปทุมรัตน์ เจ้าอาวาสวัดป่าไขแสงธรรมาราม และได้รับความเมตตา จากพระราชธรรมนิเทศ(พระพยอม กลฺยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี ได้อบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในโครงการ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วัดป่าไขแสงธรรมาราม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

 
จังหวัดปทุมธานี ประชุมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕
วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2016 เวลา 11:27

         คณะสงฆ์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี โดยพระครูสุวรรณวรการ จัดประชุมขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ณ วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

 
ประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานี
วันพุธที่ 14 กันยายน 2016 เวลา 15:07

          พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธนี เป็นประธานการประชุมพระสังฆาธิการ ระดับเจ้าคณะอำเภอ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙  ณ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙

 
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
วันพุธที่ 07 กันยายน 2016 เวลา 15:37

              จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ วัดโสภณาราม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยนายเฉลิมพล มั่งคั่ง ปลัดจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดนิทรรศการฯ

 
เจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
วันอังคารที่ 06 กันยายน 2016 เวลา 11:41

      คณะสงฆ์อำเภอเมืองปทุุมธานี จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับพุทธศาสนิกชนในจังหวัดปทุมธานี ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ วัดเปรมประชา ตำบลบางพูน อำเภอเมืองปทุุมธานี จังหวัดปทุมธานี  

 

 
โครงการทำบุญวันพระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙

นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  รองผู้ว่าราชการจังหวัด คณะข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนในจังหวัดปทุมธานี ร่วมกิจกรรมโครงการทำบุญวันพระในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันพระ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ วัดเขียนเขต พระอารามหลวง อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ >>คลิกที่นี่<<

ศูนย์ฮอตไลน์


ศูนย์ฮอตไลน์
 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

 โทร 02 581 1189

มหาเถรสมาคม

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ข้อมูลเขตการปกครองคณะสงฆ์

การแบ่งเขตการปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

ข้อมูลวัด ที่พักสงฆ์ จำนวนพระภิกษุ สามเณรและศาสนิกชน

 จำนวนวัด ที่พักสงฆ์ จำนวนพระภิกษุ สามเณร และศาสนิกชนในจังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

วัดพัฒนาตัวอย่าง และอุทยานการศึกษา

วัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น วัดพัฒนาตัวอย่างและอุทยานการศึกษา>>คลิกที่นี่<<

สำนักปฏิบัติธรรรมประจำจังหวัด

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในจังหวัดปทุมธานี >>คลิกที่นี่<<

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล

หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)>>คลิกที่นี่<<

เจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์

เจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

พระธรรมทูต

พระธรรมทูต จังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

พระวินยาธิการ

พระวินยาธิการ จังหวัดปทุมธานี>>คลิกที่นี่<<

ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และแผนกบาลี

 รายชื่อครูพระสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม และแผนกบาลี>>คลิกที่นี่<<

เว็บไซต์จังหวัด

Untitled Document

โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ >>คลิกที่นี่<<


เจ้าคณะปกครองสงฆ์

 


พระเทพรัตนสุธี
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
 มหานิกาย

 

พระราชวรเมธาจารย์
เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี
ธรรมยุต

ผู้บริหาร

 

นายพนม ศรศิลป์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

  

   นายจีรวิชญื นิยมธรรม
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

คู่มือพระสังฆาธิการ

วัดสำคัญของจังหวัด

   
วัดชินวราราม

วัดชินวราราม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแขยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย

   
วัดเขียนเขต
วัดเขียนเขต เป็นพระอารามหลวงชั้น ตรี ชนิดสามัญตั้งอยู่เลขที่ ๔๓ บ้านคลองสาม ถนนรังสิต-นครนายก หมู่ที่ ๒ ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย


   
วัดโบสถ์ (อำเภอสามโคก)
วัดโบสถ์ (ธ) ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต
วัดจันทน์กะพ้อ(อำเภอสามโคก)
วัดจันทน์กะพ้อ(ธ) เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ  หมู่ ๑ บ้านตากแดด ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปุมธานี สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต

วีดีโอธรรมะ

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณเข้าวัดเพื่ออะไร