พศจ.ปทุมธานี ตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี
พร้อมด้วย นางสาวนัฐพร แก้วช้าง นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  ถวายการต้อนรับ
พระธรรมกิตติมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร
พระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง
พระโสภณนนทสาร เจ้าคณะอำเภอบางบัวทอง เจ้าอาวาสวัดบางไผ่ พระอารามหลวง และคณะสงฆ์จังหวัดนนทบุรี
พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และถวายกำลังใจแด่พระภิกษุ สามเณร ผู้เข้าสอบ
ณ สนามสอบส่วนภูมิภาค ภาค ๑ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
โดยการสอบบาลีสนามหลวงฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 71,787