สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๔

image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
20210525e3bf2d5fcefd7c58ab9ce7e24e819412143212.pdf |

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,920