โครงสร้างบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 

 

นายฉัตรชัย ชูเชื้อ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

 

-ว่าง-
นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ
นางพจนา วัฒนะโชติ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
นางสาวมธุรส สนธิสุข
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

 

 

นางสาวนัฐพร แก้วช้าง
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นายฐานันต์ เลาหรัตนาหิรัญ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
นางสาวพจมาน  ใช้คล่องกิจ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 
   
นายสมหวัง เเสงสุวรรณ์
พนักงานเจ้าเหมาบริการ (พนักงานขับรถยนต์)
นางสาวธัญชนก ถิ่นพายัพ
พนักงานจ้างเหมาบริการ (พนักงานทำความสะอาด)
   

 คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 6,895