ขั้นตอนการสร้างวัด การตั้งวัด การรวมวัด การย้ายวัด การยุบเลิกวัด การยกวัดร้าง และการขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

ไฟล์เอกสารประกอบ
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอบรรพชาอุปสมบท (ตัวอย่างข้อมูล) |

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 14,865