สำนักปฏิบัติธรรม ประจำจังหวัดปทุมธานี แห่งที่ 4 วัดสวนมะม่วง

วัดสวนมะม่วง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี และเป็นวัดที่สอนวิปัสสนากรรมฐานแบบ ยุบหนอ-พองหนอ ตามแนวสติปัฎฐาน 4 โดยมีพระอาจารย์เดือน (เจ้าอาวาสวัดสวนมะม่วง) เป็นผู้ฝึกอบรม โดยจะสอนเดินจงกรม นั่งสมาธิและเทศนาธรรม

วัดสวนมะม่วงสร้างเมื่อ พ.ศ. 2398 โดยชาวบ้านที่เป็นชาวสวนในบริเวณนั้น จึงมีชื่อตามลักษณะภูมิประเทศที่มีสวนมะม่วงเป็นจำนวนมากมาตั้งแต่แรกสร้างวัด และจากข้อมูลของพระอธิการปทุมเขมจิตโต เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน วัดสร้างโดยชาวมอญจากหงสาวดี ปรากฏหลักฐานคือ เจดีย์ซึ่งตั้งอยู่ที่หน้าวัดที่ได้สร้างเป็นแบบทรงรามัญ

ปูชนียสถานและปูชนียวัดถุที่สำคัญ ได้แก่ หอไตรเรือนไทยสองชั้นแบบขนมผิง ฝาเฟี้ยมตกแต่งด้วยลายฉลุที่จั่ว ศาลาการเปรียญไม้ ศาลาท่าน้ำสร้างด้วยไม้แบบโบราณ เจดีย์รามัญแบบเจดีย์ชเวดากอง เสาหงส์ ธงตะขาบ พระประธานในโบสถ์ สมัยอู่ทอง รูปหล่อของพระครูปทุม เดชสถาน ประดิษฐานอยู่ที่ศาลาการเปรียญ

วัดสวนมะม่วงเป็นวัดทีี่สอนวิปัสสนากรรมฐานแบบ ยุบหนอ-พองหนอ ตามแนวสติปัฎฐาน 4 โดยมีพระอาจารย์เดือน (เจ้าอาวาสวัดสวนมะม่วง) เป็นผู้ฝึกอบรม โดยจะสอนเดินจงกรม นั่งสมาธิและเทศนาธรรม ซึ่งพระอาจารย์เดือน ได้ผ่านการอบรมวิปัสสนาภาวนามาแล้ว

สามารถมาปฏิบัติธรรมได้ตั้งแต่ เย็นวันศุกร์-วันอาทิตย์ ทางวัดสวนมะม่วงได้จัดสวดมนต์ข้ามคืนทุกคืนวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 20.09 น. ถึง 00.09 น. การมาถือศีลบวชกับวัดสวนมะม่วงไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 30,935