ขอรังวัดสอบเขตที่ดินวัดบางหลวงหัวป่า (ร้าง)

16 มีนาคม 2565 นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายฐานันท์ เลาหรัตนหิรัญ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ นำชี้แนวเขตที่ดินวัดบางหลวงหัวป่า (ร้าง) ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี ในการรังวัดสอบเขตที่ดินวัดบางหลวงหัวป่า (ร้าง) และมอบหมายให้ นายดำรงค์ศักดิ์ เกตุแก้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ร่วมตรวจสอบแนวเขตที่ดินวัดดังกล่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 44,776