จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น.
คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 ครั้งที่ 4/2565 ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 22/2564 มติที่ 733/2564 โอกาสนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระมงคลวโรปการ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดชินวราราม วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชเจติยาภิบาล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รักษาการเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ และ พระมหาถาวร ถิรจิตฺโต เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดบางหลวง นำพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา โดยมี นายเอกวิทย์ มีเพียร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการ หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธีฯ ในการนี้ นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่และร่วมพิธีฯ ณ วัดบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 71,764