พศจ.ปทุมธานี ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านพระพุทธศาสนาเพื่อการกำหนดนโยบายในระดับจังหวัด
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๒) ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี เพื่อติดตามการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านพระพุทธศาสนาของจังหวัดปทุมธานีสำหรับการศึกษาและพัฒนาให้เป็นระบบที่เหมาะสมสอดรับกับความต้องการของคณะสงฆ์และหน่วยงานราชการในจังหวัดต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 44,764