พศจ.ปทุมธานี ถวายคำแนะนำการเบิกจ่ายงบประมาณ

22 มีนาคม 2565 นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นายเดชา ละลีย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายดำรงค์ศักดิ์  เกตุแก้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และ นายฐานันต์  เลาหรัตนหิรัญ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่วัดในจังหวัดปทุมธานี ติดตามและถวายคำแนะนำการเบิกจ่ายงบประมาณสมทบการก่อสร้างที่ได้รับจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แก่ วัดปัญจบูรพาจารย์ อำเภอคลองหลวง วัดมูลเหล็ก อำเภอคลองหลวง วัดบัวแก้ววนาราม อำเภอสามโคก และ วัดบุญบางสิงห์ อำเภอเมืองปทุมธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 71,769