สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีจัดประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินศาสนสมบัติและวัดร้าง

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางพิมพ์วรัชญ์  รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินศาสนสมบัติและวัดร้างจังหวัดปทุมธานี โดยมอบหมายให้คณะทำงานจัดทำทะเบียนหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินศาสนสมบัติและวัดร้าง ที่อยู่ในการเก็บรักษาของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี  ประสานและตรวจสอบข้อมูลหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินศาสนสมบัติที่อยู่ในความครอบครองของวัดในจังหวัดปทุมธานี เพื่อดำเนินการเก็บรักษาตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยการเก็บรักษาหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินศาสนสมบัติและวัดร้าง พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีมอบหมาย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,647