สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานีลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำสื่อถอดบทเรียนความสำเร็จ

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้ นายเดชา ละลีย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นายดำรงค์ศักดิ์  เกตุแก้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และ นายฐานันต์  เลาหรัตนาหิรัญ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำสื่อถอดบทเรียนความสำเร็จ เรื่อง ผลการปฏิบัติงานที่สำเร็จเชิงประจักษ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,647