การจัดทำเขื่อนริมตลิ่งบนที่วัดร้าง

10 มิถุนายน 2565 นางพิมพ์วรัชญ์  รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายดำรงค์ศักดิ์  เกตุแก้ว นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายฐานันต์ เลาหรัตนาหิรัญ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมกับผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีและภาคเอกชน หารือแนวทางการสร้างเขื่อนให้แก่วัดบางหลวงหัวป่า (ร้าง) ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 


image รูปภาพ
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 51,650