ร่วมเป็นเจ้าภาพ ในพิธีสวดพระอภิธรรม นายระวิ มีเพียร บิดาของนายเอกวิทย์ มีเพียร รองอธิบดี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 18.30 น. นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยนายเดชา ละลีย์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และนางสาวพจมาน ใช้คล่องกิจ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมเป็นเจ้าภาพ

ในพิธีสวดพระอภิธรรม นายระวิ มีเพียร บิดาของนายเอกวิทย์ มีเพียร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ณ วัดตรีทศเทพวรวิหาร ศาลา 5 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,995