พิธีบรรพชาอุปสมบท ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 เวลา 08.00 น. จังหวัดปทุมธานีจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ระหว่างวันที่ 13 - 28 มกราคม 2566 โอกาสนี้ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธี ได้อัญเชิญผ้าไตรประธาน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เข้ามายังมณฑลพิธี โดยมี นาคเอก

เป็นผู้เข้ารับประธานฯ และได้รับความเมตตาจาก พระราชสุทธิธรรมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นพระอุปัชฌาย์ในพิธีบรรพชาสามเณร พร้อมนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ

นายอำเภอ และผู้ปกครองนาค เข้าร่วมในพิธี ในการนี้ นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าปฏิบัติหน้าที่และเข้าร่วมในพิธี ณ วัดบางหลวง ตำบลบางหลวง

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 80,002