พิธีปลงผมนาค ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 14.30 น. จังหวัดปทุมธานีจัดพิธีปลงผมนาค ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ระหว่างวันที่ 13 - 28 มกราคม 2566 โอกาสนี้ พระมหาถาวร ถิรจิตฺโต เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดบางหลวง ให้ความเมตตาขลิบผมนาคเอก โดยมี

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ จังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ

และผู้ปกครองนาค ร่วมขลิบผมนาค ในการนี้ นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าปฏิบัติหน้าที่และเข้าร่วมในพิธี

ณ วัดบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,968