ลงพื้นที่ ตรวจความพร้อมในการเตรียมประกอบพิธี โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และนายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นางสาวพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี

และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการเตรียมประกอบพิธี โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร

โดยมี พระมหาถาวร ถิรจิตโต เจ้าคณะอำเภอ เมืองปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดบางหลวง ร่วมใจกัน จัดเตรียมสถานที่ ณ วัดบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 80,002