ร่วมประชุม กลั่นกรองคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566 เพื่อเข้ารับ รางวัลพระราชทาน "เสาเสมาธรรมจักร"

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี ร่วมประชุมกลั่นกรองคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2566 เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน "เสาเสมาธรรมจักร"

จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาปทุมธานี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 79,966