ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระนเรศวร มหาราช (วันยุทธหัตถี , วันกองทัพไทย)

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นางพิมพ์วรัชญ์ รอดจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี มอบหมายให้นางสาวพจมาน ใช้คล่องกิจ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสมเด็จพระนเรศวร

มหาราช (วันยุทธหัตถี , วันกองทัพไทย) โดยมี นายอดิเทพ กมลเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน ณ วัดบัวขวัญ ตำบลลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 80,000